1. septembra 2022 ukončujeme všetky aktivity v rámci spoločnosti Svet pohybu na Slovensku.


Více informací zde

 
Hľadať
Zpět na Blog

VYUŽITE MOŽNOSTI FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV NA LETNÉ TÁBORY PRE SVOJE DETI

VYUŽITE MOŽNOSTI FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV NA LETNÉ TÁBORY PRE SVOJE DETI

1. Hlásime voľné miesta na Zohir campoch 2021

využite možnosti príspevkov u zamestnávateľov na športové činnosti svojich detí.

 

 2. Zamestanec može požiadať zamestnávateľa o rekreačný príspevok

( tzv. rekreačný poukaz)

 

 Zamestnanec môže vo všeobecnosti využiť poukaz pre rodinných príslušníkov:

pre deti, na pobytové alebo denné prázdninové tábory, pobytové viacdenné tábory

organizované rôznymi organizáciami, občianskymi združeniami, skautskými oddielmi,

športovými klubmi.

 

3. Zamestnanec môže požiadať zamestnávateľa o príspevok na športovú činnosť dieťaťa

(tzv. športový poukaz).

 

O príspevok na športovú činnosť dieťaťa môže požiadať zamestnanec, ktorého pracovný   

pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. To sa týka aj zamestnanca,

ktorý je zamestnaný na kratší pracovný čas, avšak výška príspevku sa v tomto prípade bude krátiť.

Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa len u jedného zamestnávateľa.

 

4. V rovnakej výške a za obdobných podmienok, aké platia pre zamestnancov, si do daňových výdavkov môžu uplatniť príspevok na športovú činnosť dieťaťa aj samostatne zárobkovo činné osoby.

 

5. Sme vám k dispozícií pri prípadnej zmene údajov na faktúre na našej adrese: info@zohir.sk

 

Registrujte tu

 

  

Tešíme sa na vás

 

Zohir tím

Komentáre
Napsat komentář Zavřít formulář pro komentář