Hľadať
Zpět na Blog

Spolupráca s hlavným mestom Bratislava

Spolupráca s hlavným mestom Bratislava

Koncom tohoto roka sme sa zapojili s našim parkour projektomdo podpory v hlavnom meste Bratislava v programe: ŠPORT A VZDELÁVANIE. 

Program na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou. 

 

Hlavné mesto Bratislava nás podporilo v projekte: Parkour pre deti a mládež v Bratislave. 

Zámerom projektu je organizovanie parkour krúžku, ktorým prispejeme k zvýšeniu športovej aktivity deti, žiakov škôl, mládeže a pravidelnej telovýchovnej športovej aktivite, ktorá bude mať priaznivý dopad na zdravie a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu. Realizáciou projektu sa rozšíri ponuka pohybových aktivít pre deti a mládež v hlavnom meste a vytvoria sa nové možnosti zmysluplného a kvalitného využitia voľného času.

 

Podpora vzdelávania a športovej aktivity pre deti a mládež v hlavnom meste, priebežné vzdelávanie a športová aktivita počas dospievajúceho veku mládeže, podpora športového a profesijného rastu deti a mládeže, nové možnosti pre uplatnenie tvorivých schopností deti a mládeže, nové možnosti uplatnenia športových tradícií, prístup k novo vznikajúcim športovým oblastiam.Rozvoj športových a pohybových zručností, vypracovanie športových návykov pre deti a mládež, rozšírenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Ďakujeme veľmi pekne za podporu, ktorá prispeje k zdravému a tvorivému životu pre deti a mládež v hlavnom meste Bratislava.

 

S pozdravom 

 

Zohir tím