Užitočné súbory na stiahnutie

Na stiahnutie


Užitočné súbory na stiahnutiue

V tejto časti webových stránok nájdete mnoho užitočných materiálov k stiahnutiu. Kvôli prehľadnosti sú materiály rozčlenené do jednotlivých skupín, súbory k stiahnutiu sa objavia po rozkliknutí príslušnej skupiny.

 • Obecné: všeobecné obchodné podmienky, reklamačný formulár, dačekové poukazy
 • ZOHIR Camp: Zdravotná spôsobilosť a čestné prehlásenie, materiály k jednotlivým turnusom
  • Formulár o zdravotnej spôsobilosti a Čestné prehlásenie zákonného zástupcu. Formulár zdravotnej spôsobilosti je potrebné nechať vyplniť detským alebo praktickým lekárom, platnosť je obvykle 1 rok, postačujúca je aj kópia. Čestné prehlásenie vyplňuje zákonný zástupca (dátum podpisu musí byť v deň nástupu na akciu). Formulár zdravotnej spôsobilosti a čestné prehlásenie musí účastník odovzdať pri príjazde na tábor do rúk organizátorov. Bez riadneho odovzdania týchto dokumentov nie je účasť na tábore možná!
 • ZOHIR Workshop: záväzná prihláška, všeobecné informácie
  • Záväzná prihláška. Automaticky vyplnenú prihlášku obdrží každý, kto sa prihlási na vybraný workshop cez túto stránku. V prípade straty, je možné vyplniť túto prázdnu prihlášku. Prihlášku je nutné odovzdať počas registrácie pri príchode na workshop, bez nej nie je účasť možná!
  • Všeobecné informácie o workshope: o čo sa jedná, časový harmonogram atď. Zmeny v harmonograme sú vyhradené.
 • ZOHIR parkour krúžky: záväzná prihláška
  • Závazná prihláška. Automaticky vyplnenú prihlášku obdrží každý, kto sa prihlási na vybraný krúžok cez túto stránku. V prípade straty je možné vyplniť túto prázdnu prihlášku. Prihlášku je nutné odovzdať pri príchode na prvú lekciu krúžku, bez nej nie je účasť možná!