Parkour trénerské licencie

Parkour trénerské licencie


Trénerské licencie, semináre a kurzy

Byť parkourovým trénerom je veľká zodpovednosť, preto nie je možné tréningy viesť bez vzdelania. Práve nato sú určené naše kurzy na získanie trénerských licencii na parkour. Poskytnú, nie len odborné podklady, ale aj právnu istotu. A tiež to vyzerá dobre v životopise.

Pre koho sú určené

Jednodenné semináre sú pre všetkých, starších ako 15 rokov, ktorí si chcú rozšíriť obzory - či už z osobného záujmu, alebo si chcú rozšíriť poznatky z iných športových odvetví, ktoré ovládajú. Semináre sú jednodenné školenia zamerané vždy na jednu vybranú tému s cieľom rozšíriť znalosti účastníkov.

Dlhodobý kurz je pre všetkých, starších ako 15 rokov, ktorí majú skúsenosti s parkourom a chcú sa stať odborníkmi, parkourovými trénermi s oficiálnou licenciou. Kurz je rozdelený do troch víkendov naplnených teóriou športového tréningu a parkouru, taktiež praxou s vlastným tréningom a vedením tréningu.

Pre našich trénerov a lektorov sme pripravili špeciálnu zľavu z ceny kurzu, vrátane benefitu vo forme splátkového kalendára. Pokiaľ by ste s nami radi spolupracovali ozvite sa nám na e-mail: novak@zohir.sk.

Zameranie jednotlivých licencií nájdete v detaile produktu. Lektory sú špička českého a slovenského parkouru s dlhoročnými skúsenosťami s vedením tréningov.

 

Dlhodobý kurz

Dlhodobý kurz je základom pre získanie parkourovej trénerskej licencie, potrebnej k oficiálnemu vedeniu parkourových tréningov.

Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú skúsenosti s parkourom alebo inými športami a chcú sa stať trénermi parkouru. Náplň lekcii poskytuje kompletné základy pre budúcich trénerov: teoretická časť sa skladá z parkourových hodnôt a myšlienok, štruktúry tréningu či prvej pomoci. Prax je rozdelená na kondičnú časť a technickú časť, teda fyzickú prípravu vrátane regenerácie a parkourovej techniky a prvkov. Súčasťou kurzu je aj trénerská prax na ZOHIR workshope, k zisku licencie je potom potrebné zložiť záverečnú skúšku.

Ďalšie informácie:

  • Celková hodinová dotácia kurzu je 50 hodín
  • Kurz je rozdelený do troch víkendov (vždy sobota a nedeľa), denne v časoch 9:00-18:00 (vrátane prestávok)
  • Teoretická časť kurzu zahŕňa históriu a hodnoty parkouru, vedenie a štruktúru tréningu, dopomoc a záchranu a prvú pomoc
  • Kondičná časť sa venuje teórii a praxi rozvoja rýchlosti, sily, vytrvalosti a koordinácie
  • Technická časť sa venuje všetkým oblastiam parkourového pohybu od základných cvikov na zemi, cez základné preskoky až po akrobaciu a flow
  • Súčasťou je tiež trénerská prax, teda vedenie tréningu (parkourového workshopu)
  • Kurz je zakončený skúškou nutnou na zisk trénerskej licencie

 

Zameranie jednotlivých licencií nájdete v detaile produktu. Lektory sú špička českého a slovenského parkouru s dlhoročnými skúsenosťami s vedením tréningov.