Často kladené otázky

Často kladené otázky


Často kladené otázky

Výber turnusu a lokalita

 • Ísť na tábor alebo na sústredenie?

Letný parkourový tábor

(8-11 rokov) alebo (12 a viac rokov)

Je určený pre tých, ktorí chcú s parkourom začať, účastník bude mať možnosť naučiť sa základné cviky, ale taktiež sa venovať všeobecnému pohybovému rozvoju, ktorý mu v parkoure pomôže. Okrem toho bude zaistený dostatok zábavných a odpočinkových aktivít, vrátane táborovej hry. Tábor je určený pre deti a mladistvých, ktorý si parkour chcú vyskúšať, prípadne s ním začínajú a berú ho ako možnosť skvelého trávenia voľného času s priateľmi.

Letné parkourové sústredenie

(12 a viac rokov)

Je určené pre účastníkov, ktorý už sú do parkouru zapálení, sami už nejakú dobu trénujú (alebo majú pohybové zázemie z iného športu) a chcú sa posunúť na vyššiu úroveň. Program sústredenia je zameraný na výkonnosť a bude veľmi fyzicky aj psychicky náročný. Cieľom je posunúť účastníkov počas daného týždňa čo najďalej, ponúknuť im nové podnety a predať veľké množstvo nových informácii.  Budeme sa venovať, nielen intenzívnemu tréningu, ale aj prednáškam a diskusiám na rôzne témy s tréningom spojené.

 • Je ZOHIR Camp bezpečný?

Na tábore, rovnako ako na sústredení, kladieme veľký dôraz na bezpečnosť. Prítomný je školený zdravotník. Naši tréneri sú certifikovaní a majú trénerskú licenciu typu B akreditovanú Ministerstvom školstva a telovýchovy. Zložitejšie techniky nacvičujeme do dopadových žineniek a počas tréningu používame primerané istenie. Dohľad nad deťmi je 24/7 a všetci pedagogický pracovníci majú školenie Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

 • Ako sa na tábor/sústredenie dostanem?

Na miesto konania si každý zaistí vlastnú dopravu. Cesta je v blízkosti a viditeľne označená bannermi. Adresy rekreačných stredísk sú:

 

Objednávka a platba

 • Ako zistím, že som na tábor/sústredenie prihlásený?

Po vyplnení prihlasovacieho formulára obdržím na uvedený email potvrdenie o rezervácii pobytu. Súčasťou správy sú priložené dokumenty.

Jedným z nich je faktúra, ktorú je nutné zaplatiť v riadnom termíne. Odoslaním objednávkového formulára je rezervácia záväzná.

V prípade, že vám na e-mail nepríde zhrnutie objednávky, kontaktuje nás na info@zohir.sk. Do e-mailu napíšte na aký turnus ste sa prihlasovali a akú e-mailovú adresu ste do objednávky vyplnili.

Pri platbe v eurách vyplňte variabilný symbol do poznámky v objednávke, aby sme mohli platbu spárovať. Do poznámky žiadne iné údaje nevypĺňajte- napríklad „201xxxxx“

 • Je možné využiť príspevok zdravotnej poisťovne alebo zamestnávateľa?

Áno, zdravotné poisťovne poskytujú príspevky z fondu prevencie. Pokiaľ chcete využiť tento príspevok skontaktujte svoju zdravotnú poisťovňu a vyžiadajte si potrebný formulár. Formulár nám následne pošlite vyplnený k potvrdeniu na e-mailovú adresu info@zohir.sk.

Ďalšou možnosťou finančnej výpomoci je podpora zamestnávateľa. Nie všetci zamestnávatelia prispievajú, vždy záleží na konkrétnej firme. Akonáhle zistíte, že firma, v ktorej pracujete prispieva, v rezervačnom formulári vyplňte firemné údaje.

Budeme potrebovať názov firmy, adresu a identifikačné číslo. Na e-mail obdržíte vystavenú faktúru, ktorú už len prepošlete svojmu zamestnávateľovi. V prípade komplikácii alebo individuálnych požiadaviek nás môžete kontaktovať na adrese info@zohir.sk.

 • Je možné cenu táboru uhradiť po častiach a nie naraz?

Áno, tábor je možné uhradiť aj na časti (dve splátky). Prvá časť vo výške............ je splatná bezprostredne po odoslaní rezervácie. Druhá časť................ je splatná najneskôr do...............

V prípade rezervácie pobytu po termíne........... nebude možné túto službu využiť a bude nutné čiastku uhradiť v plnej výške do 5 pracovných dní od vytvorenia objednávky.

Vždy uvádzajte variabilný symbol uvedený na faktúre. Bez uvedenia variabilného symbolu nebude možné vašu platbu identifikovať. Faktúru održíte v e-maili po úspešnom vyplnení rezervačného formulára.

 • Ako je to so storno podmienkami?

Storno podmienky sú nastavené podľa týchto kritérií:

6.1 Záloha je nevratná.

6.2. Vrátenie 2.časti platby (doplatku) si predávajúci vyhradzuje nárok na storno poplatok, a to:30 a viac dní pred začiatkom Pobytu- vrátenie 100% čiastky doplatku na účet kupujúceho. 29-14 dní- vrátenie 25% čiastky doplatku na účet kupujúceho 13-1 deň- vrátenie 0% čiastky doplatku na účet kupujúceho.

6.3 Rozhodujúci dátum pre zaregistrovanie vašej požiadavky na storno Pobytu je dátum a čas zaslania vášho e-mailu na náš mail. Všetky požiadavky sa budú registrovať len na e-mailovej adrese reklamacia@zohir.sk. Platba na váš účet v prípade storno podmienok bude vyplatená do 21 dní od zaslania požiadavky.

6.4 Získanie 100% platby (zálohy a doplatku) späť na účet kupujúceho je možný len v prípade choroby alebo úrazu, aj to len v prípade, že obdržíme lekárske potvrdenie do 5 dní od nahlásenia úrazu alebo choroby vášmu lekárovi. V inom prípade nebude možné vašej požiadavke vyhovieť.

6.5 Percentuálny výpočet storno poplatku prebehne k dátumu písomného doručenia stornovacieho formulára, vrátane všetkých náležitostí na emailovú adresu info@zohir.sk. Formulár je možné získať na webových stránkach zohir.sk v sekcii O nás -> Na stiahnutie.

 • Ako je to s poistením?

Všetci účastníci majú po dobu trvania tábora v cene zahrnuté športové úrazové poistenie. Naša organizácia ma uzatvorenú podnikateľskú poistku na hmotné a nehmotné škody.

Čo mať so sebou, príjazd a odjazd

 • Čo mať so sebou?

Pohodlnú športovú obuv (ideálne dva páry, pre prípad, že zmokneme), oblečenie na tréning, pokrývku hlavy, šatku, fľašku na pitie, vlastný spacák (nie je nutný, namiesto spacáku je možné na mieste zdarma vypožičať periny), menšie vreckové, plavky, hygienické potreby- osuška, zubná kefka a pasta, baterka, sprchový gél a šampón.

Okrem týchto vecí si, prosím, vezmite vyplnené dokumenty (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, čestné prehlásenie zákonných zástupcov) a kartičku poistenca (stačí kópia). Dokumenty nájdete v sekcii Na stiahnutie a zároveň sú zasielané mailom so zhrnutím objednávky.

 • Prečo sú zakázané mobilné telefóny?

Dôvodom je prevencia rozbitia, straty/krádeže, kyberšikany a lepšie zapojenie detí do programu.

Týždeň pred začiatkom turnusu zasielame email, ktorý obsahuje kontakty na personál tábora/sústredenia. Deti si v prípade potreby môžu zavolať z mobilného telefónu, ktorý je k dispozícii u hlavného vedúceho.

 • Naozaj potrebujem mať vyplnené potrebné dokumenty: potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti a čestné prehlásenie zákonných zástupcov?

Áno, je veľmi dôležité mať pri príjazde vyplnené tieto dokumenty: potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vyplnené detským alebo praktickým lekárom a čestné prehlásenie zákonného zástupcu. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nesmie byť staršie ako dva roky, prehlásenie zákonného zástupcu musí byť staré najviac 1 deň. Bez týchto dokumentov nie je účasť na tábore/sústredení možná.

Dokumenty zasielame po úspešnej rezervácii turnusu na uvedenú e-mailovú adresu.

Je možné použiť aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti určené pre iný tábor/sústredenie alebo školu v prírode. Potvrdenie však nesmie byť staršie ako dva roky.

 • O koľkej je príjazd a odjazd z tábora?

Príjazd na tábor je vždy medzi 10:00-11:30. Odjazd je v sobotu o 14:30 s tým, že od 14:00 prebieha záverečná show pre rodičov, na ktorú ste srdečne pozvaní.

 • Môžem na tábor/sústredenie prísť neskôr alebo odísť skôr?

Áno, túto skutočnosť je potrebné uviesť do poznámky pri vyplňovaní rezervačného formulára. Za prebratie dieťaťa je zodpovedný zákonný zástupca alebo osoba zákonným zástupcom písomne alebo preukázateľne splnomocnená. Preberajúca osoba sa vždy identifikuje pomocou platného občianskeho preukazu alebo pasu.

Lokalita, ubytovanie a strava

 • Je možné byť ubytovaný s kamarátom?

Áno, uveďte to prosím do poznámky v prihlasovacom formulári.

 • Je možné mať bezlepkovú diétu?

Áno, vyplňte to prosím v prihlasovacom formulári do kolonky iné.

 • Aké tréningové zázemie máme k dispozícii?

Na tréning máme k dispozícii lešenie zostavené na mieru pre tréning parkouru, špeciálne švédske debny, žinenky a dopadové duchny, lešenie, pieskovisko, slackline a prírodné prekážky.

O nás

 • Kto za projektom stojí?

Za projektom stojí skupina nadšencov, ktorí patria medzi priekopníkov parkouru v Českej aj Slovenskej republike. Väčšina trénerov sú súčasní alebo bývalí profesionálni športovci so špecializáciou na vedenie športového tréningu. Viac informácii o zakladateľoch projektu, našich hodnotách a poslaní nájdete v sekcii O nás.

 • Kto sú tréneri na tábore?

Tréneri sú skúsení slovenskí parkouristi, ktorí majú mnohoročné skúsenosti s vedením tréningov a patria medzi priekopníkov parkouru na Slovensku. Viac o jednotlivých tréneroch sa dozviete v sekcii Tréneri

 • Máte otázku, na ktorú ste nenašli odpoveď?

Kontaktujte nás na našej emailovej adrese info@zohir.sk alebo nám napíšte správu na našej facebookovej stránke.