Hľadať
Obrázok pre kategóriu Licencia

Licencia

Trénerské licencie parkouru, semináre a kurzy

Byť parkourovým trénerom je veľká zodpovednosť, preto nejde len tak viesť tréningy bez ďalšieho vzdelania. Práve k tomu sú určené naše kurzy na získanie trénerských licencií na parkour. Poskytnú nielen nevyhnutné podklady k tomu stať sa trénerom, ale aj právnu istotu. A tiež to vyzerá dobre v životopise.   

Pre koho sú trénerské licencie určené

Jednodňové semináre sú pre všetky osoby staršie ako 15 rokov, ktoré si chcú rozšíriť obzory - či už z osobného záujmu, alebo chcú rozšíriť poznatky z iných športových odvetví, ktoré ovládajú. Semináre sú jednodenné školenia zamerané vždy na jednu vybranú tému s cieľom rozšíriť znalosti účastníkov.

Dlhodobý kurz je pre všetkých starších ako 15 rokov, ktorí majú skúsenosti s parkourom a chcú sa stať odborníkmi, parkourovým trénermi s oficiálnou licenciou. Kurz je rozdelený do troch víkendov naplnených teóriou športového tréningu aj parkouru, rovnako ako praxou s vlastným tréningom a vedením tréningu.

Zameranie jednotlivých licencií nájdete v detaile produktu. Lektormi sú špičky českého parkouru s mnohoročnými skúsenosťami s vedením tréningov. 

Dlhodobý kurz 

Dlhodobý kurz je základom pre získanie parkourovej trénerskej licencie nevyhnutnej k oficiálnemu vedeniu parkourových tréningov.

Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú skúsenosti s parkourom alebo inými športmi a chcú sa stať trénermi parkouru. Náplň lekcií poskytuje kompletné základy pre budúcich trénerov: teoretická časť sa skladá z parkourových hodnôt a myšlienok, štruktúrovania tréningu či prvej pomoci. Prax je rozdelená na kondičnú časť a technickú časť, teda fyzickú prípravu, vrátane regenerácie a parkourovej techniky. Súčasťou kurzu je aj trénerská prax na ZOHIR parkour workshope, k získaniu licencie je potom potrebné zložiť záverečnú skúšku.
 

Ďalšie informácie:

  • celková hodinová dotácia kurzu je 50 hodín
  • kurz je rozdelený do troch víkendov (vždy sobota a nedeľa), denne v časoch 9:00 - 18:00 (vrátane prestávok)
  • teoretická časť kurzu zahŕňa históriu a hodnoty parkouru, vedenie a štruktúru tréningu, dopomoc a prvú pomoc
  • kondičná časť sa venuje teórii aj praxi rozvoja rýchlosti, sily, vytrvalosti a koordinácie
  • technická časť sa venuje všetkým oblastiam parkourového pohybu od základných cvikov na zemi, cez základné preskoky až po akrobaciu a flow
  • súčasťou je aj trénerská prax, teda vedenie tréningu (parkourového workshopu)
  • kurz je zakončený skúškou nutnou pre zisk trénerskej licencie

 

Kurzy prebiehajú zatial' len v ČR. Registrácia na kurz je teda možná iba na stránkách www.zohir.cz 

Zameranie jednotlivých licencií nájdete v detaile produktu. Lektormi sú špičky českého parkouru s mnohoročnými skúsenosťami s vedením tréningov.

 
3 Položky v Mriežka 4 Položky v Mriežka Zoznam

Kliknite