Hľadať

Na stiahnutie

Užitočné súbory na stiahnutie

V tejto časti webových stránok nájdete mnoho užitočných materiálov na stiahnutie. Pre prehľadnosť sú materiály rozdelené do jednotlivých skupín, súbory na stiahnutie sa objavia po rozkliknutí príslušnej skupiny.

 • Všeobecné: Všeobecné obchodné podmienky (VOP), zásady ochrany osobných údajov (GDPR), reklamačný formulár
  • VOP, v ktorých nájdete taktiež storno podmienky. Vytvorením objednávky (nákupom) na týchto stránkach súhlasíte s VOP v ich aktuálnom znení.
  • GDPR, v ktorých nájdete prehľad princípov ochrany osobných údajov a ďalších spracovaných údajov.
 • ZOHIR Camp: Zdravotná spôsobilosť a čestné prehlásenie, materiály k jednotlivým turnusom
  • Formulár o zdravotnej spôsobilosti a Čestné prehlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnostiFormulár zdravotnej spôsobilosti a čestné prehlásenie musí účastník odovzdať pri príchode na tábor do rúk organizátorov. Bez riadneho odovzdania týchto dokumentov nie je účasť na tábore možná! Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti je potrebné nechať vyplniť detským alebo praktickým (všeobecným) lekárom. Pre nástup na tábor je dostačujúca aj kópia. Potvrdenie musí byť platné po celú dobu pobytu na tábore, t.j. nesmie skončiť v deň odchodu a skôr. Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti vyplňuje zákonný zástupca (dátum podpisu musí byť v deň nástupu na akciu).
 • ZOHIR Workshop: záväzná prihláška, všeobecné informácie
  • Záväzné prihlášky, ktoré trebalo vytlačiť a priniesť na workshop boli k 1.7.2019 zrušené. Nanovo boli záležitosti týkajúce sa účasti na workshope zahrnuté do obchodných podmienok. Tréneri majú pred workshopom k dispozícii zoznam účastníkov. Pokiaľ ste workshop objednávali na poslednú chvíľu, prineste prosím doklad o zaplatení. 
  • Podrobné informácie o workshopoch nájdete v detailoch jednotlivých akcií (kliknite na dátum akcie). 
 • ZOHIR parkour krúžky: záväzná prihláška
  • Záväzné vytlačené prihlášky, ktoré bolo potrebné priniesť na krúžky boli k 1.7.2019 zrušené. Nanovo boli záležitosti týkajúce sa účasti na krúžkoch zahrnuté do obchodných podmienok. Tréneri majú zoznam účastníkov k dispozícii už pred prvou lekciou krúžku. Pokiaľ ste sa na krúžok prihlasovali na poslednú chvíľu, prineste prosím so sebou aj doklad o zaplatení. 
  • Podrobné informácie o krúžkoch nájdete v detailoch jednotlivých lekcií (kliknite na dátum akcie). Rozpis krúžkov nájdete v sekcii parkour krúžky.