Hľadať

Na stiahnutie

Užitočné súbory na stiahnutie

V tejto časti webových stránok nájdete mnoho užitočných materiálov na stiahnutie. Pre prehľadnosť sú materiály rozdelené do jednotlivých skupín, súbory na stiahnutie sa objavia po rozkliknutí príslušnej skupiny.

 • Všeobecné: Všeobecné obchodné podmienky (VOP), zásady ochrany osobných údajov (GDPR), reklamačný formulár
  • VOP, v ktorých nájdete taktiež storno podmienky. Vytvorením objednávky (nákupom) na týchto stránkach súhlasíte s VOP v ich aktuálnom znení
  • GDPR, v ktorých nájdete prehľad princípov ochrany osobných údajov a ďalších spracovaných údajov
  • Storno formulár, ktorý môžete použiť ako vzor pri storne v súlade s VOP, vyplniť a poslať na info@zohir.sk
 • ZOHIR Camp: Zdravotná spôsobilosť, čestné prehlásenie, súhlas rodiča s ošetrením
  • Formulár zdravotnej spôsobilosti a čestné prehlásenie musí účastník odovzdať pri príchode na tábor do rúk organizátorov. Bez riadneho odovzdania týchto dokumentov nie je účasť na tábore možná!
  • Formulár o zdravotnej spôsobilosti a Čestné prehlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti je potrebné nechať vyplniť detským alebo praktickým (všeobecným) lekárom. Pre nástup na tábor je dostačujúca aj kópia. Potvrdenie musí byť platné po celú dobu pobytu na tábore, t.j. nesmie skončiť v deň odchodu a skôr. Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti vyplňuje zákonný zástupca (dátum podpisu musí byť v deň nástupu na akciu).
  • Súhlas rodiča s ošetrením
 • Darčekové poukazy
  • Ak chcete darovať okrem akcie tiež možnosť vlastného výberu, využite darčekového poukazu
  • Darčekový poukaz si vytlačte, dopíšte meno príjemcu a máte ideálny darček!
  • Darčekový poukaz na Zohir krúžok na stiahnutie na tomto odkaze.
  • Darčekový poukaz na Camp 2022 na stiahnutie na tomto odkaze.