Hľadať

Časté otázky

Zohir Camp (letný tábor)

Výber turnusu a lokalita

Kliknutím na otázku sa rozbalí odpoveď.

 • Ísť na tábor alebo na sústredenie?
  • Letný parkourový tábor

   (8 – 11 rokov)

   je určený pre tých, ktorý chcú začať s parkourom. Účastník bude mať možnosť naučiť sa základné cviky, ale taktiež sa venovať všeobecnému pohybovému rozvoju, ktorý mu v parkoure pomôže. Okrem toho tu bude mať dostatok zábavných a oddychových aktivít vrátane celotáborovej hry. Tábor je určený pre deti a mladistvých, ktorý si parkour chcú vyskúšať, alebo s ním len začínajú a berú ho ako možnosť skvelého trávenia voľného času s priateľmi.

    

  •  Letné parkourové sústredenie

   (10 a viac rokov)

   je určený pre účastníkov, ktorý sú do parkouru skutočne zapálený, samy už nejakú dobu trénujú (alebo majú pohybové zázemie z iného športu) a chcú sa posunúť na vyššiu úroveň. Program sústredenia je výkonnostne zameraný a bude vysoko fyzicky i psychicky náročný. Účelom je posunúť účastníkov v priebehu týždňa čo najďalej, ponúknuť im nové podnety a predať veľké množstvo informácii. Budeme sa takto venovať nielen intenzívnemu tréningu, ale i prednáškam a diskusiám na rôzne témy spojené s tréningom.

 • Je ZOHIR Camp bezpečný?
  • Na tábore i sústredení kladieme veľký dôraz na bezpečnosť. Prítomní sú zaškolení zdravotníci. Naši tréneri absolvovali viacero turnusov letných táborov a pravidelne trénujú s deťmi aj na parkour krúžkoch. Zložitejšie techniky nacvičujeme do dopadových žinenok/piesku a v priebehu tréningu používame primerané istenie. Dohľad nad deťmi zabezpečujeme 24/7 a všetci pedagogickí pracovníci a inštruktori majú školenie Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP).
 • Ako sa na tábor/sústredenie dostanem?

Objednávka a platba

Kliknutím na otázku se rozbalí odpoveď.

 • Ako zistím, že som na tábor/sústredenie prihlásený?
  • Po vyplnení prihlasovacieho formulára obdržíte na uvedený email potvrdenie o rezervácii pobytu. Súčasťou správy sú priložené dokumenty. Jedným z nich je faktúra, ktorú je potrebné zaplatiť v riadnom termíne. Odoslaním objednávkového formulára je rezervácia záväzná.  V prípade, že Vám na email nepríde zhrnutie objednávky, kontaktujte nás na info@zohir.skDo emailu napíšte na aký turnus ste sa prihlasovali a akú emailovú adresu ste do objednávky vyplnili. 
 • Je možné využiť príspevok zamestnávateľa?
  • Áno, je možné ho využiť. Nie všetci zamestnávatelia však prispievajú, vždy záleží na konkrétnej firme. Akonáhle zistíte, že firma, u ktorej pracujete prispieva, tak v rezervačnom formulári vyplňte firemné údaje. Budeme potrebovať: názov firmy, adresu a identifikačné číslo (IČO). Na email obdržíte vystavenú faktúru, ktorú už len prepošlete svojmu zamestnávateľovi. V prípade komplikácii alebo individuálnych požiadaviek nás môžete kontaktovať na adrese info@zohir.sk
 • Je možné cenu tábora uhradiť po častiach a nie naraz?
  • Ano, tábor je možné uhradiť aj po častiach (na dve splátky). Prvá časť vo výške 100 € je splatná bezprostredne po odoslaní rezervácie. Doplatok vo výške 130 € je potrebné uhradiť do 1.5.2019.
   V prípade rezervácie letného campu po termíne 1.5.2019 nebude možné využiť túto službu a bude potrebné čiastku uhradiť v plnej výške do 5 pracovných dní od vytvorenia objednávky.
   Vždy uveďte variabilný symbol uvedený vo faktúre. Bez uvedenia variabilného symbolu nebude možné Vašu platbu identifikovať. Faktúru  obdržíte v emaily po úspešnom vyplnení rezervačného formulára.
 • Ako je to so storno podmienkami?
  • Storno podmienky sú nastavené podľa týchto kritérií:

   6.1 Záloha je nevratná.

   6.2 Vrátenie 2.časti platby (doplatku) si predávajúci vyhradzuje nárok na storno poplatok a to:
   - 30 a viac dní (pred začiatkom Pobytu) - vrátenie 100% čiastky doplatku na účet kupujúceho.
   - 29-14 dní - vrátenie 25% čiastky doplatku na účet kupujúceho.
   - 13-1 deň - vrátenie 0% čiastky doplatku na účet kupujúceho.

   6.3 Rozhodujúci dátum pre zaregistrovanie Vašej požiadavky na storno Pobytu je dátum a čas zaslania Vašeho emailu na náš mail. Všetky požiadavky sa budú registrovať na emailovej adrese info@zohir.sk Platba na Váš účet v prípade storno podmienok bude vyplatená do 21 dní od zaslania požiadavky.

   6.4 Získanie 100% platby (zálohy a doplatku) späť na účet kupujúceho bude len v prípade choroby alebo úrazu, a to len vtedy, ked obdržíme lekárske potvrdenie do 5 dní od náhlasenia úrazu alebo choroby Vašemu lekárovi. V inom prípade nebude Vaša požiadavka akceptovaná.

   6.5 Percentuálny výpočet storno poplatku prebehne k dátumu písomného doručenia stornovacieho formulára, vrátane všetkých náležitosti na emailovu adresu info@zohir.sk. Formulár je možné získať na webových stránkach zohir.sk v sekcii Na stiahnutie.

 • Ako je to s poistením?
  • Všetci účastníci majú po dobu konania tábora v cene zahrnuté športové úrazové poistenie. Naša organizácia má uzavretú poistku na hmotné i nehmotné škody.

Čo mať so sebou, príchod a odchod

Kliknutím na otázku se rozbalí odpoveď.

 • Čo mať so sebou?
  • Pohodlnú športovú obuv (ideálne dvakrát pre prípad, že zmokneme), oblečenie na tréning, pokrývku hlavy (šiltovku alebo šatku), pre istotu aj teplejšie oblečenie, fľašu na pitie, menšie vreckové, hygienické potreby - osuška, pasta, zubná kefka, baterka, sprchový gel a šampón.

   Okrem týchto vecí si vezmite prosím vyplnené dokumenty (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, čestné prehlásenie zákonných zástupcov) a kartičku poistenca (stačí jej kópia). Dokumenty nájdete v sekcii Na stiahnutie a zároveň zaslané emailom so zhrnutím objednávky.
 • Prečú sú zakázané mobilné telefóny?
  • Dôvodom je prevencia rozbitia, straty/krádeže, kyberšikany a lepšie zapojenie detí do programu.

   Týždeň pred začiatkom turnusu zasielame email, ktorý obsahuje telefónny kontakty na personál tábora/sústredenia a je k dispozícii 24/7. Deti si naopak môžu v prípade potreby kedykoľvek zavolať z mobilného telefónu, ktorý je k dispozícii u inštruktora.

 • Skutočne potrebujem mať vyplnené potrebné dokumenty: potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti a čestné prehlásenie zákonných zástupcov?
  • Ano, je veľmi dôležité mať pri príchode vyplnené tieto dokumenty: potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vyplnené detským alebo praktickým lekárom a čestné prehlásenie zákonného zástupcu. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nesmie byť staršie ako dva roky, prehlásenie zákonného zástupcu nesmie byť staršie ako 7 dní od nástupu na tábor. Bez týchto dokumentov nie je účasť na tábore/sústredení možná. Dokumenty zasielame po úspešnej rezervácii turnusu na uvedenú emailovú adresu.

   Je možné použiť aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti určené pre iný tábor/sústredenie alebo školu v prírode. Potvrdenie nesmie byť staršie než dva roky.

 • V akom čase je príchod a odchod z tábora?
  • Príchod na tábor je vždy medzi 10:00 - 11:30 v nedeľu. Odchod je v sobotu o 14:30 s tým, že od 14:00 prebieha záverečná show pre rodičov, na ktorú ste srdečne pozvaný.
 • Môžem na tábor/sústredenie prísť neskôr alebo odísť skôr?
  • Ano, túto skutočnosť je ale potrebné uviesť do poznámky pri vyplňovaní rezervačného formulára. Preberanie detí vykonáva zákonný zástupca, alebo osoba zástupcom, písomne alebo preukázateľne splnomocnená. Preberajúca osoba sa vždy identifikuje pomocou platného občianskeho preukazu alebo pasu.

Lokalita, ubytovanie a strava

Kliknutím na otázku se rozbalí odpoveď.

 • Je možné byť ubytovaný s kamarátom?
  • Ano, uveďte to prosím do poznámky v prihlasovacom formulári.
 • Je možnosť mať bezlepkovú/bezlaktózovú diétu alebo vegetariánsku stravu?
  • Ano, vyplňte to prosím v prihlasovacom formulári do políčka Iné.
 • Aké tréningové zázemie máme k dispozícii?
  • K tréningu máme k dispozícii lešenie zostavené na mieru pre tréning parkouru, špeciálne švédske bedne, žinienky, pieskovisko s odrazovými pneumatikami, slackline, a prírodné prekážky.

O nás

Kliknutím na otázku se rozbalí odpoveď.

 • Kto stojí za projektom Zohir Family?
  • Za projektom stojí skupina nadšencov, ktorí patria medzi priekopníkov parkouru v Čechách a na Slovensku. Viac informácii o zakladateľoch projektu, našich hodnotách a poslaní nájdete v sekcii O nás.
 • Kto sú tréneri na tábore?
  • Tréneri sú najskúsenejší českí a slovenskí parkouristi, ktorí majú mnohoročnú skúsenosť s vedením tréningov a patria medzi priekopníkov parkouru na Slovensku. Viac o jednotlivých tréneroch sa dozviete v sekcii Tréneri
 • Máte otázku na ktorú ste tu nenašli odpoveď?

Parkour krúžky

Kliknutím na otázku se rozbalí odpoveď.

 • Čo je ZOHIR parkour krúžok
  • ZOHIR parkour krúžok je pravidelný záujmový krúžok pre deti, na ktorom sa naučia ako správne cvičiť a trénovať parkour. Krúžok sa koná 1x týždenne v trvaní 55 minút, počas školského roka (rozdelený na dva polroky). 
 • Pre koho sú krúžky určené?
  • Krúžky sú pre účastníkov vo veku 8-13 rokov. Na pokročilosti nezáleží - úplní začiatočníci alebo skúsení skokani, všetci sú vitaní.
 • Je krúžok bezpečný? Sú účastníci poistený?
  • Ano, všetci naši tréneri majú mnohoročné skúsenosti s tréningom a výučbou parkouru. Učíme parkour bezpečne a efektívne. Naša organizácia má uzavretú podnikateľskú poistku.
 • Kto vedie krúžky? Kto sú tréneri?
  • Zoznam našich trénerov nájdete v sekcii Tréneri
 • Aké je tréningové zázemie? Na akých prekážkach sa trénuje?
  • Tréningy prebiehajú v telocvičniach na štandardnom, normovanom telocvičňovom náradí (žinenky, švédske debne, preskokové kozy a niekde aj trampolína). Bezpečnosť je zaistená dopadovými žinienkami.
 • Budú krúžky aj v ďalších mestách?
  • Neustále hľadáme ďalšie možnosti a miesta, kde môžeme krúžky zorganizovať. Podmienkou však je nájsť kvalitného trénera z daného mesta, preto máme neustále vypísanú pracovnú ponuku pre trénerov. Ak poznáte nejakého kvalitného trénera v okolí vášho mesta, dajte mu prosím vedieť o tejto ponuke :)
 • Je možnosť prísť na skúšobnú hodinu?
  • Ak si chcete miesto na krúžok zaistiť, je potrebné vytvoriť objednávku a podľa pokynov, ktoré Vám prídu na registračný mail uskutočniť úhradu. Môže sa ale stať, že Vám naša lekcia z akéhokoľvek dôvodu nebude vyhovovať, ponúkame Vám garanciu vrátenia peňazí. Ak sa po absolvovaní prvej lekcie rozhodnete v krúžku nepokračovať, budú Vám všetky peniaze za zvyšné lekcie poslané späť na účet. Stačí nás iba kontaktovať.
 • Vybral som si krúžok, ale je bohužiaľ obsadený. Môžem sa zapísať ako náhradník?
  • Denne sa situácie s obsadením akcií menia. Výnimkou nie sú ani krúžky. Ak máte záujem zapísať sa ako náhradníci na konkrétny krúžok, neváhajte nás kontaktovať. Ak sa miesto uvolní, budeme Vás kontaktovať. 

Víkendové tréningy - workshopy

Kliknutím na otázku se rozbalí odpoveď.

 • Čo je ZOHIR Workshop?
  • ZOHIR parkour workshop je jednodenný (tzv.intenzívny) tréningový kurz parkouru vo vopred pripravenom a kontrolovanom prostredí haly pod vedením skusených trénerov v trvaní 6 hodín (od 10:00 - 16:00) - vždy v sobotu.
 • Pre koho sú workshopy určené?
  • Workshopy sú určené pre deti vo veku 8 - 14 rokov, pre začiatočníkov aj pokročilých. Na začiatku workshopu sú účastníci rozdelení podľa úrovne pokročilosti: priestor k zlepšeniu dostane každý, prístup je individuálny.
 • Aké sú možnosti platby?
  • Objednávku je možné zaplatiť len prevodom na základe faktúry, ktorá je zaslaná na registračný e-mail. Platba na mieste nie je možná. V prípade, že sa na Workshop registrujete v piatok či sobotu, zašlite úhradu prevodom a so sebou si prinesiete potvrdenie o úhrade.
 • Sú účastníci poistený?
  • Podnikateľské poistenie, ktoré má naša organizácia uzavreté, neumožňuje pripoistenie účastníkov workshopu. Doporučujeme preto všetkým účastníkom mať uzavreté individuálne úrazové poistenie.
 • Kto vedie workshopy? Kto sú tréneri?
  • Naši tréneri majú mnohoročné skúsenosti s tréningom a výučbou parkouru. Väčšinu spolupracujúcich trénerov ZOHIRu nájdete v nasledujúcej sekcii Tréneri.
 • Čo so sebou?
  • Podpísanú prihlášku (bez nej nebude účasť na akcii možná), ktorú obdržíte pri registrácii spolu s faktúrou na e-mail, športové oblečenie a topánky s bielou podrážkou (halové), kartičku poistenca, desiatu.
 • Ako je to s jedlom a pitím?
  • Jedlo ani pitie nie je zabezpečené. Doporučujeme si doniesť so sebou desiatu.
 • Aké je tréningové zázemie? Na akých prekážkach sa trénuje?
  • Vybavenosť jednotlivých telocviční je rôzna (žinenky, švédske debne, preskokové kozy a niekde aj trampolína). Bezpečnosť je zaistená dopadovými žinienkami. Fotografie z telocviční nájdete na ich internetových stránkach. 
 • Môžem na workshope natáčať?
  • Ktokoľvek môže na workshope fotiť a natáčať podľa chuti.
  • Ak video z workshopu uverejníte na YouTube, určite nám pošlite odkaz!
 • Nemôžem vytlačiť prihlášku. Je možné prísť bez nej?
  • Áno, ale s dôležitou podmienkou: účastníci vo veku do 18 rokov musia mať účasť vždy schválenú zákonným zástupcom. Ak teda účastník nemôže priniesť podpísanú prihlášku, musí jeho účasť pri zápise v mieste konania schváliť svojím podpisom zákonný zástupca.