Program diaľkovej školy

11:00 - 11:10 - príchod, registrácia
11:10 - 11:45 - spoločná a rozcvička (warm-up)
11:45 - 12:45 - tréningový blok 1
12:45 - 13:05 - prestávka na občerstvenie (účastníci si prinesú vlastný "obed")
13:05 - 13:30 - tematická prednáška
13:30 - 14:30 - tréningový blok 2
14:30 - 15:00 - posilňovanie s vlastnou váhou, spevňovacie a kompenzačné cviky, ukončenie lekcie

Poznámka: Účastníci sú počas prvej lekcie (prvej soboty na začiatku kurzu) rozdelení na začiatočníkov a pokročilých. ZAČIATOČNÍCI: tréning základných preskokov a techník, POKROČILÍ: tréning náročnejších techník, kombinácii a flow.